Farmasi Direktörlük Şartları ; Primler, Kazanç Planı'ndaki seviyelere göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Prim ödenebilmesi için Danışman’ın faturalarını zamanında ödemesi gerekmektir. Danışman’ın günü geçmiş borcu var ise o ay ki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.Prim ödemeleri; her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Danışman’ın banka hesabına yatırılacaktır.Örneğin; Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. günün resmi tatil ve hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk is günü yapılacaktır. Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra yapılacaktır. Yapılacak prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır.

Direktör ünvanı ile %22 seviyesi ve üzerinde olan Danışmanlar için geçerli olan prim kuralı: Alt grubunuzda kendi seviyenizi ulaşan bir danışman üzerinden performans primi kazanılmamaktadır. Bunun yerine direktörlük prim hakkınız aktif olur. Eğer alt grubunuzdaki danışmanlarınızın seviyesinin üzerine çıkar iseniz performans primi hak edilir.
 

Prim alma şartlarımızdan biri olan 5.500 şartı: Bulunduğunuz kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubunuz ile minimum 18.000 TL Puan alışveriş yapan danışmanlarımız %22 prim grubuna girerler. Tüm %22 Müdür ve üst seviyelerde 5.500 şartı aranmaktadır. İlk defa %22 seviyesine giren danışmanlarımıza Müdür unvanı verilir. 5.500 şartını yerine getirmesi için en yüksek seviyesi ile arasındaki farkın 5.500 olması gerekmektedir. En yüksek direk bağlı seviyenin tabanı %12'dir.

Toplam puanından en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarıldıktan sonra kalan puanları 5.500 puan farkını oluşturur.

Bir sene içerisinde aralıklı yada üst üste 20.000TL puan alış veriş yapan Müdürlerimiz, beşinci aylarında Direktör unvanını alırlar. Direktör adaylarımız beşinci sefer %22 olduklarında Direktör şartları olan iki aktif kayıt (140TL Puan) ve 100 katalog alım şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren Müdürlerimiz beşinci ayında Direktör ünvanı alır.

Direktörlerimizin alt ekiplerinde kendilerine bağlı %22 seviyeleri 5.500 puan şartı dışında kalmaktadır. Alt ekibinde bulunan direk bağlı %22 seviyelerinin puanları toplam puanlarından çıkarıldıktan sonra ekiplerinde direk bağlı en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarılmalı ve kalan fark 5.500 puan farkını oluşturmalıdır.

ÖRNEK 1:

Danışman 25.500 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 20.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ alır. ( Fark 5.500 TL PUAN )

ÖRNEK 2:
Danışman 23.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 20.000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ almaz. ( Fark 5.000 TL PUAN )

ÖRNEK 3:
Danışman 20.500 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye15.000 TL PUAN ve % 18 DİREKTÖRLÜK PRİMİ alır. ( Fark 5.500 TL PUAN )

ÖRNEK 4:
Danışman 20.000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde

Altındaki en yüksek seviye 15.000 TL PUAN ve %18 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ almaz. ( Fark 3.000 TL PUAN )

Prim Ödemeleri; Mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir. Direktör seviyesine ulaşan Danışmanlarımızın; mevcut Farmasi Danışmanlarını aynı ürünleri içeren başka doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri ve üye yapmaları yasaktır.

Farmasi Kozmetik, Network Marketing olarak Çok Fazla Kazandırıyor…

Hızlı Ulaşım

Telefon : 05498109964 - Farmasiye Kayıt Olmak İçin Tıklayın